Jdi na obsah Jdi na menu
 


Putovní pohár

Výsledky soutěže z 31.8.2013:

Muži

1. Trávčice

2. Břežany nad Ohří

3. Budyně nad Ohří

4. Ulbersdorf

5. Radovesice

Veteráni:

1. Trávčice

 Fotogalerie:

http://cehabu.rajce.idnes.cz/Budynsky_pohar_2013

 

SDH Budyně si Vás dovoluje pozvat na

XIX. ročník soutěže požárních družstev

v požárním útoku

 

,,O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA

BUDYNĚ NAD OHŘÍ“

31. srpna 2013

 

ORGANIZAČNÍ    ŘÁD

požární soutěže ,,O putovní pohár města

Budyně nad Ohří a memoriál Vladimíra Hájka“

 

   Soutěž požárních družstev ,, O putovní pohár města Budyně nad Ohří a memoriál Vladimíra Hájka“ pořádá a organizuje Sbor dobrovolných hasičů v Budyni nad Ohří ve spolupráci s Městským úřadem v Budyni nad Ohří pod záštitou starosty Městského úřadu.

 

Všeobecná ustanovení

 

1.      Termín konání a místo soutěže:

Soutěž se bude konat v sobotu dne 31. srpna 2013 od 10:00 hodin na hřišti v Budyni nad Ohří

 

2.      Přihlášky do soutěže:

Závazná přihláška musí být doručena nejpozději do 28. srpna 2013 na adresu

Čeněk Wágner, Ladova 361, 411 18 Budyně nad Ohří, tel. sms 728088555 e-mail: sdh.budyne@seznam.cz

Družstva, která nebudou včas přihlášena, nemají nárok na svačinu. Děkujeme za pochopení.

 

3.      Příjezd, prezentace, startovné:

Soutěžící jednotky přijedou na hřiště do Budyně n.O. Prezentace družstev se uskuteční v den konání soutěže. Velitelé družstev při prezentaci předloží vyplněnou přihlášku, která je součástí tohoto řádu. Přihláška musí být podepsána závodníky a potvrzena městským (obecním) úřadem, nebo Sborem dobrovolných hasičů. Prezence bude probíhat od 09:00 hodin. Startovné za každé družstvo činní 200,- Kč a bude zaplaceno při prezentaci. Převzetí startovného bude písemně potvrzeno. Startovné bude použito na krytí finančních nákladů, nutných k zajištění soutěže. Soutěže se družstva zúčastní na vlastní náklady. Vzhledem k časovému programu žádáme soutěžní družstva, aby přijela včas. 

 

4.      Zdravotní služba a pojištění soutěžících:

Zdravotní službu zajišťuje JSDH Budyně nad Ohří. Pojištění soutěžících zajišťuje ústředí Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska a Hasičská vzájemná pojišťovna (pokud jsou družstva u této pojišťovny pojištěna)

 

5.      Občerstvení:

V místě konání soutěže se bude podávat občerstvení každému soutěžícímu a rozhodčím. Dále bude možnost si zakoupit další občerstvení.

 

6.      Kategorie:

Soutěžící budou na soutěži startovat v kategorii muži, ženy (memoriál) a veteráni (tj. nad 40 let). Putovní pohár obdrží vítěz kategorie muži. Družstvo, které získá putovní pohár je povinno je zabezpečit proti poškození a ztrátě a musí se zúčastnit dalšího ročníku soutěže. V případě, že se nebudou moci zúčastnit obhajoby poháru, musí pohár vrátit pořadateli minimálně 14 dnů před soutěží. V případě poškození nebo ztráty poháru, zajistí současný držitel pohár nový. Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly poškozeného poháru. Vítězné družstvo obdrží trvale repliku poháru.

 

7.      Pořadatelská služba:

Pořadatelskou službu zajišťuje Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Budyni nad Ohří. Soutěžící a návštěvníci jsou povinni uposlechnout a respektovat pokyny pořadatelské služby.

 

Ústroj: Účast ve cvičebním stejnokroji. Povolena trička s krátkým rukávem bez opasků – domácí je nemají.

 

 

TECHNICKÁ  USTANOVENÍ

 

 

 

1. Podmínky účasti:

Soutěže se mohou zúčastnit družstva Sborů dobrovolných hasičů.

Soutěž je organizována pouze pro hasičská družstva okresu Litoměřice.

 

2. Provedení soutěže:

I. útok: O putovní pohár města Budyně nad Ohří - soutěžit se bude v disciplině požární útok dle pravidel požárního sportu a tohoto organizačního řádu. Terče budou mechanické, ve vzdálenosti 5m od čáry stříkání. Proudnice a požární stříkačky budou vlastní každé jednotky. Bude jeden pokus.

 

3. Výstroj soutěžících družstev:

Výstroj družstev bude dle pravidel požárního sportu (pravidlo 33). Družstva mají povolena trička s krátkým rukávem.

                                                                                                                                                                      

4. Nářadí:

Nářadí pro soutěž musí odpovídat pravidlům požárního sportu pro požární útok a ČSN. Zejména průměry a délky hadic (průměr B 75mm,C 52mm,délka 20m + -1m). Požární stroj PS 12, Tohatsu bez úprav motoru a čerpadla. Ostatní stroje nebudou připuštěny k soutěži.

 

5. Práva a povinnosti soutěžících:

 Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly průkazu členů družstev. Při nástupu do soutěže má velitel soutěžícího družstva poukázat na nedostatky v organizaci soutěže a žádat jejich odstranění. Na pozdější připomínky nebude brán zřetel. Diskutovat s rozhodčím má právo pouze velitel soutěžícího družstva a to pouze ve věcech svého družstva k objasnění technických otázek provedení disciplíny. Členům soutěžících družstev, jakož i hasičům ve stejnokroji požární ochrany, kteří se soutěžním družstvem přijedou, je zakázáno během soutěže požívat alkoholické nápoje, včetně piva. Nedodržení tohoto zákazu by mohlo mít za následek vyloučení družstva ze soutěže. Za dodržování tohoto zákazu zodpovídají příslušní velitelé družstev. Velitel ani členové družstva nemají právo domlouvat se s rozhodčím o jejich rozhodnutích a žádat informace o naměřeném čase od časoměřičů. Jsou povinni se podrobit všem rozhodnutím rozhodčích a opatření pořadatelů. Soutěžící jsou povinni se do startu zdržovat v prostoru, který jim určí pořadatel a po skončení svého pokusu ihned opustit soutěžní plochu. Protest má právo podat velitel příslušného soutěžního družstva po složení zálohy ve výši 2000,- Kč a to veliteli soutěže.

 

6. Práva pořadatele:

Pořadatel si vyhrazuje právo na možnou změnu pravidel, která budou upřesněna až při nástupu družstev.

 

7. Hodnocení:

Výkony budou hodnoceny rovněž dle Pravidel požárního sportu. Jen pravidlo 51 (vyloučení ze soutěže) se doplňuje, za požití alkoholu před a v průběhu závodu“.

 

 

Na soutěž Vás srdečně zve Sbor dobrovolných hasičů Budyně nad Ohří.

                               V Budyni nad Ohří 18. července 2013

 

Čeněk Wágner v.r.                                                 Antonín Čížek v.r.

velitel soutěže                                                             starosta SDH

 

Ing.Petr Medáček CSc MBA v.r.                            Josef  Bittner v.r.

starosta města                                                         místostarosta města