Jdi na obsah Jdi na menu
 


Osmiboj

 

Takticko-prověřovací cvičení okrsku číslo 9. Budyně nad Ohří – 2014 pořádajících hasičských sborů, města Budyně nad Ohří  a obcí Dušníky a Přestavlky

 

Osmiboj o Putovní pohár

 

 

Cvičení dle vzoru Přestavlk u Čerčan

(již VI. ročník)

 

Datum konání: 10. května 2014

Dušníky

 

Cvičení pro Jednotky SDH obcí, jež se nechtějí zúčastňovat obyčejných požárních útoků, kde rozhodují nadupané mašiny a sprinteři v elasťákách na proudech.

 

 

Cvičení je organizováno pro jednotky    JPO III. a JPO V. Litoměřického okresu.

 

 

 

 

Program :

1) Příjezd a prezence od 9:00 do 9:45 hodin

2) Nástup družstev před hasičskou zbrojnicí v 10:00 hodin

3) Porada velitelů 10:10 hodin

3) Výdej svačiny 10:15 hodin !!! POUZE PRO ROZHODČÍ A FIGURANTI !!!

4) Rozjezd na stanoviště (všichni družstva se rozjedou na stanoviště) 10:20 hodin

5) Zahájení cvičení cca 10:45 hodin

6) Příjezd zpět do Dušník od cca 13:30 hodin

7) Vyhodnocení a předání pohárů, dle příjezdu družstev

8) Zhodnocení cvičení s občerstvením (po uklizení techniky) u hasičské zbrojnice.

 

Bodové hodnocení:

Trestné body:

Horní časový limit - maximální trvání disciplíny.

- každá disciplína má stanovený časový limit, pokud ho překročíte, dostanete určitou sazbu trestných bodů

Zóna požářiště – do zóny požářiště smíte vstoupit pouze se sestaveným útočným vedením, pokud ho nesestavíte, dostanete určitou sazbu trestných bodů

Zdravověda – připraví příslušníci HZS

Celkový čas se neměří - jedná se o cvičení a strojník veze otce od rodin.

Jednotlivá družstva budou startovat najednou čas na disciplínu je 20 minut.

 

Vysvětlivky :

 Útočné vedení

-        sestavením útočného vedení rozumíme to, že proudnice je spojena s rozdělovačem za pomoci hadice C a rozdělovač je spojen s výtlačným hrdlem stříkačky hadicemi B

Sací vedení

-        sestavením sacího vedení rozumíme spojení savic, na poslední savici musí být připevněn sací koš. Sací vedení musí být spojeno šroubením a ke klapce koše musí být připevněno ventilové lanko, tento celek musí být připevněn na sací hrdlo stříkačky.

 

Informace velitelům :

 

-        minimální počet jednotky 4 + 1, maximální počet jednotky 5 + 1. Ve voze může jet kameraman a náhradník, kteří však nesmí jakkoli zasáhnout do činnosti družstva.

-        pro účast je důležité vyplnit přihlášku s razítkem SDH a podpisem velitele.

-        při cvičení se velitel vždy přijde nahlásit rozhodčímu na disciplínu.

-        start ke všem disciplínám se bude provádět zásadně ze zásahového vozidla.

-        žádná výzbroj nesmí být předem vynesena ze zásahového vozidla.

-        čas disciplíny se měří od odstartování po ukončení rozhodčím, pokud družstvo uklidilo veškerou výbavu do zásahového vozidla, nebo nepředalo zraněné osoby rozhodčím.

 

Finanční náklady :

Na cvičení se nebude vybírat startovné. Náklady na pohonné hmoty, zdravotnické rukavice atd. si hradí každé družstvo samo.

Stravování :

V 10:15 hodin bude každému rozhodčímu a figurantům vydána svačina. Družstva si mohou zakoupit v místě nástupu běžné občerstvení.

 

Výzbroj jednotky:

Sací koš, ejektor

2x savice 2,5m nebo 4x 1,5m

Přenosná stříkačka

Ventilové lanko

Min. 4ks hadice B

Min. 4ks hadice C

Rozdělovač

2x zásahová proudnice C s uzávěrem

Klíny na zajištění vozidla, nářadí

Lékárnička, hasicí přístroj

Vesty

Žebřík

 

 

Výstroj členů:

Zásahová přilba

Pracovní nebo zásahový oblek

Zásahová obuv (pokud družstvo nemá, smí použít pracovní obuv)

Pracovní, nebo zásahové rukavice

Zdravotnické rukavice (KAŽDÝ VLASTNÍ)

 

Zásahové vozidlo :

 

- s výstražným světelným a zvukovým zařízením nejlépe Avia A – 30: A – 31: Ford tranzit T-300, popřípadě jiné vozidlo s tažným zařízením pro PPS – 12.

- pokud by některé družstvo chtělo jet osobním nebo dodávkovým automobilem bez (VSZZ), je třeba se telefonicky domluvit

 

Zdravotní materiál :

 

-        bude zajištěn na jednotlivých disciplínách

-        členové JSDH si o něj musí říct, pokud by ho nedostali, postačí říct, jak by např. zraněného ošetřili

-        v případě potřeby použijte svou lékárničku!!!

 

Trasa : 1. Dušníky hasičárna – 2. Dušníky prostřední rybník – 3. Dušníky pod obcí (směr Podlusky, spojovačka) – 4. Pod mostem D8 36 km. – 5. Břežany nad Ohří centrum – 6. Radovesice pod mostem u hřiště  – 7. Budyně nad Ohří hasičárna. -  8.Přestavlky hasičárna. Návrat do Dušník. Celková délka této trasy je cca 33 kilometrů.

 

Jednotlivé disciplíny :

1) Kontrola zásahových vozidel.

2) Dálková doprava vody.

3) Požární útok.

4) Nehoda motocyklu + transport zraněné osoby k ZZS.

5) Tajná disciplína.

6) Test fyzické zdatnosti.

7) Požár sklepa se zakouřením.

8) Strojní služba + Zdravověda.

1) Kontrola zásahových vozidel a výstroje členů.

od 10:45

Místo :

Dušníky hasičárna.

Ohodnocení :

za nedostatky ve vybavení zásahového vozidla a výstroje členů.

 

2) Dálková doprava vody.

Místo :

Dušníky prostřední rybník.

Ohodnocení :

- kolegové z OSH ČMS Litoměřice

 

3) Požární útok.

Místo : 

Dušníky pod obcí (směr Podlusky, spojovačka)

Ohodnocení :

- kolegové z HZS

 

4) Nehoda motocyklu + transport zraněné osoby k ZZS.

Místo :

Pod mostem D8 přes řeku Ohře 36 km.

Ohodnocení :

- kolegové z HZS a ZZS.

 

5) Tajná disciplína.

Místo :

Břežany nad Ohří centrum.

Ohodnocení :

 - kolegové z HZS

 

6) Test fyzické zdatnosti.

Místo :

Radovesice pod silničním mostem u hřiště.

Ohodnocení :

 - kolegové z HZS

 

7) Požár sklepa se zakouřením.

Místo:

Budyně nad Ohří hasičárna.

Ohodnocení :

 - kolegové z HZS

 

8) Strojní služba + Zdravověda

Místo:

Přestavlky hasičárna

Ohodnocení :

- kolegové z HZS a ZZS 

 

 

   Přísný zákaz požívat alkoholické nápoje včetně piva po dobu cvičení družstva, může být provedena namátková kontrola alko – testem Městskou policií Budyně nad Ohří.

 

 Za nevhodné chování jakéhokoliv člena družstva 50 trestných bodů.

 

   Na cvičení Vás srdečně zvou: Okrsek číslo 9 – pořádající hasičské sbory Budyně nad Ohří, Dušníky a Přestavlky, město Budyně nad Ohří a obce Dušníky a Přestavlky. Nad cvičením převzal odbornou záštitu mjr. Ing. David Ďuriš vedoucí IZS a služeb a zástupce ředitele Územního odboru v Litoměřicích.

 

                                               

                                             

 Velitel JSDH Přestavlky       Velitel JSDH Budyně nad Ohří                Velitel JSDH Dušníky                

 

      Burian Miloš                                  Wágner Čeněk                                  Pakandl Roman